Publicaciones

 (2010). Experiencia educativa con blogs en el aula de Educación Primaria. En Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, núm. 17 <http://dim.pangea.org/revista&gt;

(2014) ·Percepcions i actituds dels mestres d’Educació Física del districte de Sant Martí respecte a les aportacions que poden fer les TIC en la seva tasca diària. Trabajo final de Máster. TFM Percepcions i actituds

(2017) Proyecto Psicomotriz. Escola Grèvol . En Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, núm. 35 revistaDIM35

Versió en català